Business-caddy-logo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości BusinessCaddy została powołana w celu promocji przedsiębiorczości i wspomagania mikro i małych przedsiębiorców.

Business Caddy - Promocja przedsiębiorczości

Business-caddy-logo

O fundacji

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości BusinessCaddy została powołana w celu promocji rzedsiębiorczości i wspomagania mikro i małych przedsiębiorców.

 

Służy swoją pomocą jako ich BusinessCaddy, doradzając i wspierając ich w codziennym działaniu i ich dalszym rozwoju.

 

Pomoc świadczona jest zarówno w początkowym okresie działalności przedsiębiorców, jak również w późniejszym okresie dalszego ich rozwoju, gdy potrzebują dokonać zmian systemowych i organizacyjnych, np. przejść z zarządzania ręcznego na strukturalne.

Business Caddy - Pomoc w codziennym działaniu i dalszym rozwoju

Business-caddy-logo

Nasze cele

Celem fundacji jest prowadzenie działań mających na celu promocję przedsiębiorczości oraz szerzenie wiedzy i ułatwianie prowadzenia działalności dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Business Caddy - ułatwianie prowadzenia działalności małym firmom

Business-caddy-logo

Dla kogo?

Start-up

Masz pomysł na biznes i świetlaną przyszłość? Pomożemy w jej realizacji. W szczególności na początku prowadzenia działalności jest potrzeba zasięgnięcia opinii i wsparcia.


Jeśli nam pozwolisz, postaramy się pomóc i doradzić w rozpoczęciu realizacji Twoich projektów biznesowych poprzez:


 • Konsultacje biznesowe – mentoring specjalistów
 • Omówienie projektu i pomysłu biznesowego
 • Zapewnienie opieki prawnej, księgowej, podatkowej i kadrowej
 • Dostęp do rozwiązań IT wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Mały przedsiębiorca

Prowadzisz biznes i rośniesz. Doszedłeś do momentu, gdzie czujesz, że do dalszego wzrostu potrzebne są zmiany, gdyż nie wszystko zrobisz i skontrolujesz sam, na własną rękę?. Chcesz z kimś porozmawiać o swoim biznesie?


Jeśli nam pozwolisz, postaramy się pomóc i doradzić w przeprowadzeniu niezbędnych zmian dostosowanych do Twoich potrzeb, między innymi takich jak:


 • Stworzenie systemu dostarczania informacji do podejmowania właściwych decyzji
 • Potwierdzenie osiąganych wyników
 • Bezpieczeństwo prowadzenia biznesu
 • Integracja systemów informatycznych
 • Tworzenie średniego szczebla zarządzania
 • Opracowanie technik delegowania zadań
 • Kontrola funkcjonalna
 • Dystrybucja informacji
 • Tworzenie efektywnych systemów motywacyjnych
 • Dobór źródeł finansowania
Business Caddy - Start up dla małych przedsiębiorców

Business-caddy-logo

Jak możemy Ci pomóc?

Organizując spotkania networkingowe

Spotkania networkingowe pozwalają na poszerzenie znajomości biznesowych i przedyskutowanie pomysłów i planów oraz zasięgnięcie rad.


Prowadząc inkubatory przedsiębiorczości

Umożliwiamy pod naszymi skrzydłami stawiać pierwsze kroki przedsiębiorcom.


Prowadząc szkolenia i warsztaty

Prowadzimy szkolenia i warsztaty pomagające sprostać wyzwaniom stawianym przedsiębiorcom.


Udzielając konsultacji biznesowych

Nasi partnerzy


Zapewniając pomoc partnerów biznesowych

W ramach pomocy fundacji nasi partnerzy wspierają przedsiębiorców radą i ofertą na preferencyjnych warunkach.

Business Caddy - Spotkania networkingowe, szkolenia, warsztaty

Business-caddy-logo

Bony przedsiębiorczości

W ramach działalności Fundacja deklaruje przekazanie bonów przedsiębiorczości do wykorzystania u partnerów fundacji.


Bon Przedsiębiorczości - o wartości 1000 PLN


Bon może być zrealizowany między innymi na:

 • Konsultacje i pomoc w założeniu firmy
 • Opinie dotyczącą biznes planu
 • Konsultacje prawne
 • Prowadzenie podstawowej obsługi księgowo-podatkowej 2 miesiące

Bon Przedsiębiorczości - o wartości 1500 PLN


Bon może być zrealizowany między innymi na:


 • Konsultacje i pomoc w założeniu firmy
 • Opinie dotyczącą biznes planu
 • Konsultacje prawne
 • Prowadzenie podstawowej obsługi księgowo-podatkowej 3 miesiące

Bon Przedsiębiorczości - o wartości 2000 PLN


Bon może być zrealizowany między innymi na:


 • Konsultacje i pomoc w założeniu firmy
 • Opinie dotyczącą biznes planu
 • Konsultacje prawne
 • Prowadzenie podstawowej obsługi księgowo-podatkowej 4 miesiące
sprawdź regulamin
Business Caddy - Bony przedsiębiorczości do wykorzystania u naszych partnerów

Business-caddy-logo

Kontakt

Fundacja rozwoju przedsiębiorczości

BusinessCaddy

 

poczta@businesscaddy.org

ul. Płocka 15, 01 - 231 Warszawa

Business Caddy - Kontakt poprzez adres email